Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Samenwerking
Om u prettig te laten wonen, werken we samen met diverse organisaties, onze netwerkpartners. Met deze partners kijken we hoe we het wonen voor u kunnen verbeteren. We werken samen om te weten hoe het in de buurt gaat en of er problemen zijn waarbij we bewoners kunnen helpen.

Bekijk het overzicht van belanghouders en samenwerkingspartners waarmee we regelmatig contact hebben.

Wij horen graag wat er leeft en speelt bij onze huurders
Hoe denkt u over uw woning en woonomgeving? Wij willen dit graag weten.
Daarom zijn wij regelmatig aanwezig in uw buurt en zetten we ons samen met u in voor prettig wonen in fijne buurten en wijken.

We praten met u over onderwerpen die huurders belangrijk vinden en dat doen we ook met vertegenwoordigers van huurders zoals Huurdersvereniging Heusden en bewonerscommissies.

Prestatieafspraken
Ieder jaar maken we prestatieafspraken met huurdersorganisaties en gemeenten. De basis voor de prestatieafspraken zijn de woonvisies van gemeenten. Woonveste maakt prestatieafspraken met gemeente Boxtel, Heusden, Oisterwijk en Vught.

De prestatieafspraken hebben vooral betrekking op thema’s als voldoende sociale huurwoningen, betaalbaarheid, huisvesten van bijzondere doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van woningen en leefbare wijken. Wilt u weer weten over de gemaakte prestatieafspraken? Bekijk ze hier: