Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Bestuur en toezicht
Een goed ondernemingsbestuur en toezicht vinden wij belangrijk. Daarom hanteren wij de richtlijnen van de Governancecode die Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties, in samenwerking met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties heeft ontwikkeld. Aanvullend op de Governancecode heeft Woonveste een eigen visie op governance gemaakt.

Meer informatie:
Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties
Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
Reglement Bestuur Woonveste
Profielschets directeur-bestuurder

Raad van commissarissen houdt toezicht
Woonveste wordt geleid door de directeur-bestuurder, Ernst Damen. De raad van commissarissen houdt toezicht op zijn werk en handelen. De leden van de raad van commissarissen voelen zich betrokken bij Woonveste. Zij zijn deskundig op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed, juridische en financiële zaken en wonen, welzijn en zorg. Twee leden van de raad zijn voorgedragen door de huurders: zij kennen de lokale situatie goed en vertegenwoordigen de belangen van de huurders. Meer informatie over de raad van commissarissen:

Samenstelling raad
Rooster van aan- en aftreden
Reglement
Profielschets RvC
Bezoldiging commissarissen

Inzicht in onze prestaties door onafhankelijke visitatie
Een keer per vier jaar laat Woonveste zich ‘visiteren’. Een onafhankelijke, externe commissie kijkt dan uitgebreid naar de activiteiten van onze corporatie. Daarbij spreken zij ook met onze belanghouders. Het visitatierapport geeft inzicht in wat we doen en hoe we het doen. De meest recente visitatie vond plaats in het voorjaar van 2023.

Onze prestatie in vergelijking met andere corporaties
Woonveste is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Aedes onderzoekt en vergelijkt de prestaties van de woningcorporaties: de zogenoemde Aedes benchmark. Hierbij meet zij de tevredenheid van de huurders en de bedrijfslasten. Woonveste laat daarin al jarenlang prima resultaten zien.

Integriteit en Regeling melding vermoeden misstanden
Wij willen op een eerlijke en respectvolle manier omgaan met elkaar, onze klanten en belanghouders. Hoe wij dat doen, leest u in onze integriteitsnota. Liever kort en krachtig? Bekijk dan de samenvatting.

Onze medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij eventuele misstanden in onze organisatie kunnen melden zonder dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft. Daarom heeft Woonveste een Regeling melden vermoeden misstanden. De regeling is gemaakt voor alle medewerkers van Woonveste en voor medewerkers van een andere organisatie die door hun werk met Woonveste in aanraking zijn gekomen. Je hoeft niet persé een arbeidsovereenkomst met Woonveste te hebben voor het melden van een misstand. Ingehuurde medewerkers van externe organisaties die met medewerkers van Woonveste te maken hebben (gehad) en medewerkers van een andere organisatie waarmee Woonveste samenwerkt, kunnen ook gebruik maken van deze regeling.

Zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens
Woonveste gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring geven wij antwoord op vragen als:

  • Welke persoonsgegevens verwerkt Woonveste?
  • Waarom heeft Woonveste deze gegevens nodig?
  • Hoe lang worden gegevens bewaard?
  • Hoe gaat Woonveste om met foto’s en filmmateriaal op haar website en in publicaties?

 

Statuten
De statuten van Woonveste zijn in oktober 2018 voor het laatst aangepast en goedgekeurd door de raad van commissarissen.