Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Kluswijzer Serre, aan- of uitbouw
Onder een aan- of uitbouw wordt een bouwwerk verstaan dat u tegen uw bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met de woning. Bijvoorbeeld een garage, een berging, een serre of een uitbouw aan de keuken.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten voor het bouwen van een aan- of uitbouw

 • U gaat na of u een omgevingsvergunning voor de door u geplande aan- of uitbouw moet aanvragen. Doe de check op https://www.omgevingsloket.nl/.
 • U voldoet bij het bouwen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Het Bouwbesluit is van toepassing op elk bouwwerk, dus ook wanneer vergunningsvrij gebouwd mag worden.
 • Verder houdt u rekening met het zogeheten burenrecht. Hierin staan de wettelijke rechten en verplichtingen omschreven als u er met uw buren niet uitkomt. Wij vragen u om uw buren van tevoren in te lichten over uw bouwplannen.
 • U start pas met de uitvoering als u een bouwtekening en een uitgebreide materialenstaat heeft overlegd die Woonveste heeft goedgekeurd. Wanneer een bouwvergunning, een constructieberekening of -tekening vereist zijn, legt u deze vooraf aan Woonveste voor.
 • U informeert de mutatieopzichter van Woonveste over de start van de werkzaamheden zodat hij of zij vooraf een controle kan uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, meldt u dit bij de mutatieopzichter. Pas na controle door de mutatieopzichter is een definitieve goedkeuring mogelijk.
 • Indien aanwezig moet het schrobputje in de achtertuin bereikbaar blijven of verlegd worden.
 • Hemelwater, afkomstig van de aan- of uitbouw, wordt op eigen grond opgevangen en afgevoerd via het bestaande riool.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan de woning, zoals dak- of gevelreparaties en schilder-werk, moeten altijd zonder belemmeringen kunnen worden uitgevoerd.


Als u in een NOM-woning woont of in een woning die na 2014 is gebouwd gelden er aanvullende regels

Als u in een NOM-woning woont of in een woning die na 2014 is gebouwd is het niet toegestaan om een serre of aan- of uitbouw te plaatsen.

Onderhoudstechnische aspecten

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de aan- of uitbouw.
 • Heeft u een glasverzekering via Woonveste, dan is ruitbreuk verzekerd.
 • Woonveste is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijk aangebracht bouwwerk.


Tips
Houd bij de afwerking rekening met de kwaliteitseisen van de volgende klussen, te vinden in de desbetreffende kluswijzers:

Voor advies kunt u altijd terecht bij de mutatieopzichter van Woonveste.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Woonveste, bel (0416) 37 87 80 of mail naar info@woonveste.nl.