Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Kluswijzer Kozijn- en gevelwijziging
In principe worden kozijn- en gevelwijzigingen niet toegestaan. Een mogelijke uitzondering is een wijziging naar aanleiding van het plaatsen van een uitbouw.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten voor kozijn- en gevelwijziging van een woning, garage, berging, bijkeuken of serre

 • U gaat na of voor de door u geplande kozijn- of gevelwijziging een bouwvergunning is vereist. Als de kozijn- of gevelwijziging niet vergunningsvrij aangebracht mag worden, vraagt u bij de gemeente een bouwvergunning aan. U dient uw bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens standaardindieningvereisten. Vraag de gemeente u dit formulier toe te sturen of haal het formulier van internet (www.vrom.nl/woningwet).
 • U voldoet bij het bouwen te allen tijde aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Het Bouwbesluit is van toepassing op elk bouwwerk (dus ook wanneer deze vergunningsvrij gebouwd mag worden).
 • Verder houdt u rekening met het zogeheten burenrecht. Hierin staan de wettelijke rechten en verplichtingen omschreven als u er met uw buren niet uitkomt. Woonveste verlangt wel van u dat u uw buren van tevoren inlicht over uw bouwplannen.
 • U start pas met de uitvoering als u een bouwtekening en een uitgebreide materialenstaat heeft overlegd en deze zijn goedgekeurd door Woonveste. Wanneer een bouwvergunning, constructieberekening of constructietekening vereist is, overlegt u deze vooraf aan Woonveste.
 • U informeert de rayonopzichter over de start van de werkzaamheden, zodat hij/zij een controle kan uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, meldt u dit bij de rayonopzichter. Ook hierna volgt een controle (pas hierna is een definitieve goedkeuring mogelijk).
 • De kozijnen, deuren en ramen worden uitgevoerd als bestaand.


Als u in een NOM-woning woont of in een woning die na 2014 is gebouwd gelden er aanvullende regels
Als u in een NOM-woning of in een woning die na 2014 is gebouwd woont is het niet toegestaan om een kozijn- of gevelwijziging aan te brengen.

Onderhoudstechnische aspecten

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties van kozijn- en gevelwijziging.
 • Heeft u een glasverzekering via Woonveste dan is ruitbreuk verzekerd.
 • Woonveste is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aangebrachte kozijn- en gevelwijziging.


Verhuurtechnische aspecten
Niet van toepassing.

Tips
Houd bij de afwerking rekening met de volgende kwaliteitseisen:

 • Hang- en sluitwerk
 • Aanpassing centrale verwarming
 • Isolatie (dubbelglas)
 • Bekijk de andere kluswijzers.

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw opzichter.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Woonveste, bel (0416) 37 87 80 of mail naar info@woonveste.nl.