Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Kluswijzer Dakraam
Dakramen kunnen vergunningsvrij geplaatst worden. Doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl. Als u een dakraam wilt plaatsen dat niet vergunningsvrij geplaatst mag worden, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Voor Heusden-vesting gelden andere bouwvoorwaarden. Voordat u een aanvraag bij Woonveste indient, adviseren wij u eerst contact met de gemeente op te nemen.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten voor het plaatsen van een dakraam

  • U gaat na of voor het door u geplande dakraam een bouwvergunning vereist is. Als het dakraam niet vergunningsvrij aangebracht mag worden, dan vraagt u omgevingsvergunning aan. U dient uw bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens standaard indieningsvereisten. Vraag de gemeente om u dit formulier toe te sturen of download het formulier van internet (https://www.omgevingsloket.nl/)
  • Het plaatsen van een dakraam voldoet aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Het Bouwbesluit is van toepassing op elk bouwwerk; dus ook wanneer deze vergunningsvrij aangebracht mag worden.
  • U start pas met het plaatsen van een dakraam wanneer Woonveste in het bezit is van een materiaalstaat. Op de materiaalstaat vermeldt u het materiaal van het dakraam (hout of kunststof), de afmeting, het gebruik van enkel of dubbelglas, e.d.
  • De plaatsing van het dakraam moet vakkundig gebeuren. U bent zelf verantwoordelijk voor constructieve aanpassingen.
  • Indien het dakbeschot geïsoleerd is, plaatst u een dakraam met dubbelglas (dit in verband met condensvorming).
  • Let op: het plaatsen van een dakraam is niet eenvoudig. Onvakkundig aangebracht kan tot grote gevolgen voor de bouwconstructie leiden en daarmee komt ook uw veiligheid in gevaar. Mocht u zelf niet deskundig genoeg zijn, raadpleeg dan altijd een erkend aannemer.


Als u in een NOM-woning woont gelden er aanvullende regels

Als u in een NOM-woning woont is het niet toegestaan om een dakraam te plaatsen.

Onderhoudstechnische aspecten

  • U bent zelf verantwoordelijk voor het eventueel repareren/herstellen van het dakraam.
  • Woonveste is niet verantwoordelijk voor lekkages door een ondeugdelijk aangebracht dakraam.


Aanbevolen materialen
Velux, Roto, Ubbink.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Woonveste, bel (0416) 37 87 80 of mail naar info@woonveste.nl.