Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Kluswijzer Dakkapel
Dakkapellen kunnen vergunningsvrij geplaatst worden. Dit ligt aan het type dakkapel dat u wilt plaatsen. Kijk op www.omgevingsloket.nl of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Voor Heusden-Vesting gelden andere bouwvoorwaarden. Voordat u een aanvraag bij Woonveste indient, adviseren wij u contact met de gemeente op te nemen.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten voor het plaatsen van een dakkapel

 • U gaat na of voor de door u geplande dakkapel een omgevingsvergunning vereist is. Als de dakkapel niet vergunningsvrij aangebracht mag worden, vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. U dient uw bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens standaard indieningsvereisten. Vraag de gemeente om u dit formulier toe te sturen of download het formulier van internet (https://www.omgevingsloket.nl/).
 • U voldoet bij het plaatsen van een dakkapel aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Het Bouwbesluit is van toe-passing op elk bouwwerk; dus ook wanneer deze vergunningsvrij gebouwd mag worden.
 • U start pas met het plaatsen van de dakkapel wanneer Woonveste in het bezit is van de origi-nele en goedgekeurde bouwvergunning.
 • U houdt rekening met het zogeheten burenrecht. Hierin staan de wettelijke rechten en verplich-tingen omschreven als u er met uw buren niet uitkomt. Woonveste verlangt wel dat u uw buren van tevoren inlicht over uw bouwplannen.
 • Voordat u start met de werkzaamheden, meldt u dit bij de rayonopzichter, die dan vooraf een controle komt uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, meldt u dit bij de rayonop-zichter. Na de controle volgt een definitieve goedkeuring.
 • Het plaatsen van een dakkapel wordt door een erkend aannemer uitgevoerd en wordt conform goed bouwkundig werk aangebracht.
 • U brengt voor de raveling balken van gelijke zwaarte aan als van de gordingen.
 • De zijwangen en het dakgedeelte worden waterdicht aangesloten op de bestaande dakgedeel-tes. De loodslabben (15 ponds) mogen een maximale lengte van een meter hebben met vol-doende overlap.
 • Bij bitumineuze dakbedekking overlegt u een garantiecertificaat van tien jaar.
 • Er wordt dubbelglas geplaatst in het kozijn.
 • Prefab-dakkapellen zijn voorzien van het Komo-keur.
 • Een dakkapel mag alleen geplaatst worden op een al bereikbare verdieping. Niet op zolder/vliering die alleen met vlizotrap bereikbaar is.


Als u in een NOM-woning woont gelden er aanvullende regels
Als u in een NOM-woning woont is het niet toegestaan om een dakkapel te plaatsen.

Onderhoudstechnische aspecten

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van de dakkapel.
 • Woonveste is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aangebrachte dakkapel.
 • Als u een glasverzekering heeft bij Woonveste, is ruitschade van de dakkapel meeverzekerd.


Verhuurtechnische aspecten
Niet van toepassing.

Voorgeschreven materialen

 • Dakbedekking APP Venedak-keur.       
 • Zijwangen en boeiboorden onderhoudsarm materiaal.


Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Woonveste, bel (0416) 37 87 80 of mail naar info@woonveste.nl.