Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Kluswijzer bijgebouw/garage
Onder een bijgebouw wordt een bouwwerk verstaan dat niet direct in verbinding staat met de woning (bijvoorbeeld een garage). Bij een overkapping kan gedacht worden aan een carport. Voor het bouwen van een bijgebouw of overkapping gelden de volgende kwaliteitseisen.

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

 • U gaat na of een omgevingsvergunning is vereist voor het door u geplande bijgebouw of de overkapping.
 • Als deze niet vergunningsvrij mag worden gebouwd, dan vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. U moet uw bouwplan bij de gemeente indienen door een aanvraagformulier in te vullen.
 • Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente of downloaden van internet omgevingsloket.
 • U voldoet bij het bouwen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Het Bouwbesluit is van toepassing op elk bouwwerk; dus ook wanneer deze vergunningsvrij mag worden gebouwd.
 • U houdt rekening met het zogeheten burenrecht. Hierin staan de wettelijke rechten en verplichtingen omschreven als u er met uw buren niet uitkomt. Wij vragen u om uw buren van tevoren in te lichten over uw bouwplannen.
 • U start pas met de uitvoering als u een bouwtekening en een uitgebreide materialenstaat heeft overlegd die Woonveste heeft goedgekeurd. Wanneer een bouwvergunning, construc-tieberekening of -tekening vereist is, legt u deze vooraf aan Woonveste voor.
 • U informeert de mutatieopzichter van Woonveste over de start van de werkzaamheden, zodat hij/zij een controle kan uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, meldt u dit ook bij de mutatieopzichter. Pas na controle door de mutatieopzichter is een definitieve goedkeuring mogelijk.
 • De kozijnen en ramen in een bijgebouw worden uitgevoerd als bestaand.
 • Hemelwater, afkomstig van het bijgebouw, wordt op eigen grond opgevangen en afgevoerd via het bestaande riool.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan de woning, zoals dak- of gevelreparaties en schilderwerk, moeten altijd zonder belemmeringen kunnen worden uitgevoerd.


Als u in een NOM-woning woont of in een woning die na 2014 is gebouwd gelden er aanvullende regels

 • Het is niet toegestaan om in of door de gevel te boren. Dit kunt u teruglezen in het contract energieprestatievergoeding (EPV) waarvoor u getekend heeft, deze hoort bij uw huurcontract.
 • De bestaande schuur en afscheiding (schutting of hedera) moeten blijven staan.
 • Het bijgebouw of de overkapping moet zelfdragend zijn.
 • Het bijgebouw of de overkapping moet voorzien zijn van een eigen hemelwaterafvoer die uitkomt in een extra infiltratiekrat, aangesloten op de bestaande infiltratievoorziening.
 • Het bijgebouw of de overkapping achterin de tuin mag niet hoger of breder zijn dan de schuur.
 • Het bijgebouw of de overkapping aan de gevel mag niet hoger zijn dan 2.80 meter en niet dieper dan 2.70 meter.
 • U houdt rekening met de aanwezige infiltratiekratten. Hiervoor kunt u de bouwtekening bij ons opvragen.


Onderhoudstechnische aspecten

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van het bijgebouw of de overkapping.
 • Heeft u een glasverzekering via Woonveste? Dan is ruitbreuk verzekerd.
 • Woonveste is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aangebracht bouwwerk.

Tips
Houd bij de afwerking rekening met de volgende kwaliteitseisen:


Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Woonveste, bel (0416) 37 87 80 of mail naar info@woonveste.nl.