Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Samen werken aan duurzaam
Een duurzame wereld. We horen de term vaak. Het komt erop neer dat de mens het evenwicht tussen milieu en economie nastreeft zonder de aarde uit te putten. Een belangrijk doel om na te streven, maar het vraagt van ons allemaal nog vele inspanningen. We vertellen u graag welke duurzame stappen Woonveste zet om mee te werken aan een duurzame wereld.

Duurzaamheidsbeleid
Woonveste heeft een duurzaamheidsbeleid. Hierbij leggen we de focus op 3 thema’s:

  1. CO2-neutraal in 2050
  2. Woonveste duurzaam
  3. Bewustwording van huurders

1. CO2-neutraal in 2050
Afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het energiezuinig maken van onze woningen. Wij zoeken naar slimme manieren om dit betaalbaar te doen. Nog niet alle woningen zijn aangepakt. In de komende jaren verduurzamen wij woningen op een passende manier. In 2050 willen we ons gehele woningbezit CO2-neutraal hebben. Daar moet nog wel wat voor gebeuren. Hoe bereikt Woonveste dit?

We hebben hiervoor een CO2-koersplan gemaakt. We gaan naar CO2-neutrale woningen in twee stappen.

Stap 1 Warmtevraag beperken (isoleren en ventileren)
De eerste stap is het verlagen van de energievraag van al onze woningen en dan vooral de warmtevraag. Hierbij gaan we de woningen goed isoleren en ventileren. Denk hierbij aan het isoleren van buitenmuren, dakisolatie, het aanbrengen van isolerend glas in ramen en deuren en het isoleren van gevelpanelen. Naast isoleren is het plaatsen van een warmte-terugwin-ventilatiesysteem een optie. Deze maatregelen hebben het grootste effect op het energieverbruik en dus op de energierekening van de huurder. Daarbij is een goed geïsoleerde en geventileerde woning niet alleen toekomstbestendig maar ook gezond en comfortabel.  Een grote opgave die we verspreid over de jaren oppakken en zoveel mogelijk combineren met het geplande onderhoud van de woningen. Hierbij houden we ook rekening met duurzaam materiaalgebruik om de impact op het milieu te verkleinen.

Stap 2 Duurzame warmtebron
De tweede stap is alle woningen van het gas af en aansluiten op een duurzame warmtebron als alternatief voor het aardgas.

Transitievisie Warmte gemeenten
We denken mee met alle gemeentes in ons werkgebied over een alternatief voor aardgas in de toekomst. Eind 2021 is per gemeente een transitievisie warmte opgesteld, hierop volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Daarop bepalen wij onze keuzes voor andere, duurzame energiebronnen voor het verwarmen van onze woningen. Woonveste zorgt uiteindelijk dat al haar huurwoningen met gasaansluiting overgaan op een duurzame warmtebron.

Zonnepanelen
Het is onze taak om woningen CO2-neutraal te maken. Dit doen wij door ons te richten op het verlagen van de warmtevraag. De maatregelen en stappen zijn gekozen aan de hand van het Trias Energetica principe. Om volgens dit principe tot CO2-neutrale woningen te komen is het gebruik van zonnepanelen niet direct nodig. Woonveste gaat daarom bij het bestaande woningbezit niet investeren in zonnepanelen. Wilt u als huurder zelf investeren in zonnepanelen op uw dak? Dat kan, gebruik hiervoor een aanvraagformulier woningaanpassingen.

Nieuwbouwwoningen; CO2-neutraal
Een huurwoning voldoet aan de EPV-wetgeving als de woning:

  • Zeer goed geïsoleerd is en een zeer lage warmtevraag heeft;
  • Gemiddeld net zoveel (duurzame) energie produceert als de woning gebruikt;
  • Warm tapwater opwekt;
  • Voldoende hulpenergie opwekt voor het gebruik van gebouwgebonden installaties.

Aan deze eisen zijn vaste waarden en getallen verbonden.

Materiaalgebruik
Zowel bij nieuwbouw als onderhoudsprojecten aan bestaande woningen kiezen we bewust voor duurzame materialen. Wij zetten actief in op het vergroten van onze kennis om hierin de juiste keuzes te maken. Het aanbod van duurzame materialen groeit, maar is vaak nog wel de meest kostbare keuze. Bij materialen met een gelijke geschiktheid kiezen wij voor het materiaal met de laagste belasting voor het milieu.

2. Woonveste Duurzaam
Uiteraard zijn we als organisatie intern ook bezig met duurzaamheid. Afgelopen jaren hebben we al heel wat duurzame maatregelen uitgevoerd in ons kantoor, zoals een duurzamere installatie en ventilatiesysteem, verlichting op sensoren en overal ledverlichting, afvalscheiding en digitalisering.

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe we er nu voor staan, hebben we een CO2-footprint opgesteld, als nulmeting <infographic meten is weten>. Dit geeft ons inzicht in wat we nog kunnen verbeteren.

Daarnaast werken we ook aan onze eigen bewustwording over duurzaamheid, wat kunnen we beter doen in onze bedrijfsvoering? Maken wij op basis van gedegen duurzame kennis de juiste afwegingen? Vervolgens zal deze bewustwording, ons gedrag en de keuzes die we maken, moeten leiden tot een lagere CO2-footprint. Dit monitoren we jaarlijks. Hiermee proberen we als organisatie het goede voorbeeld te geven.

3. Bewustwording van huurders
Het bereiken van minder energieverbruik vraagt om een ander gedrag. Om onze medewerkers, samenwerkingspartners en huurders in beweging te krijgen en hun gedrag te veranderen, is het nodig dat ze het belang inzien van energiebesparing. Wij zetten actief in op het vergroten van het bewustzijn bij onze huurders en stimuleren gedragsverandering die bijdraagt aan energie(kosten)besparing.

Samenwerken en kennis delen
We werken veel samen als het gaat om duurzaamheid. Want samen bereiken we meer dan alleen. We werken samen met de gemeente Heusden, maar ook helpen we andere woningcorporaties door informatie te delen met elkaar en zo van elkaar te leren.

Zo hadden we eind 2021 een mooie actie samen met de gemeente Heusden. Huurders konden een tegoedbon aanvragen voor het afhalen van gratis energiebesparende producten. In januari hebben alle deelnemers hun aangevraagde tegoedbon in de brievenbus ontvangen.