Senioren(plus)woningen

Deze pagina delen

Een senioren(plus)woning is een zelfstandige woning voor mensen van 55 jaar en ouder. De woningen zijn meestal vrij van drempels. Woningen die hoger liggen dan de begane grond, zijn te bereiken via een lift. De eerste slaapkamer, woonkamer en badkamer bevinden zich op gelijke vloer. Woonveste heeft op verschillende locaties senioren(plus)woningen.

Seniorenpluswoning, zelfstandig wonen met zorg

De seniorenpluswoning biedt meer dan een gewone seniorenwoning. Zo liggen seniorenpluswoningen altijd in de buurt van een zorginstelling en is er een alarmeringssysteem aanwezig. Bewoners kunnen een beroep doen op de dienstverlening van de nabij gelegen zorginstelling. Voor het gebruik van het alarmeringssysteem sluit u een overeenkomst af met de zorginstelling. Drukt u op de alarmknop, dan zorgt de zorginstelling dat u hulp krijgt. Daarnaast kunt u ook nog andere diensten afnemen van de zorginstelling. U regelt dit zelf. U betaalt de zorginstelling maandelijks een vergoeding voor deze diensten.

Hoe kom ik in aanmerking voor een senioren(plus)woning?

Bent u 55 jaar of ouder en staat u ingeschreven als woningzoekende bij WoonService Regionaal? Dan kunt u op de website www.woonserviceregionaal.nl reageren op een seniorenwoning als u voldoet aan de voorwaarden. Voor een seniorenpluswoning gelden soms aanvullende eisen die we in de advertentie vermelden. Het kan zo zijn dat woningzoekenden met een positieve aanbeveling voorrang krijgen. Een positieve aanbeveling voor een seniorenpluswoning wordt verstrekt door de betreffende gemeente of door de wijkverpleegkundige vanuit de Zorgverzekeringswet. Verloopt de geldigheidsduur van uw indicatie, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het eventueel verlengen van de indicatie.

Hoe kom ik aan een positieve aanbeveling? 

Voor inwoners van gemeente Heusden:

Een positieve aanbeveling voor een seniorenpluswoning kan worden afgegeven door Bijeen gemeente Heusden of de wijkverpleegkundige. Voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen :

  • een minimale leeftijd van 55 jaar
  • een indicatie voor persoonlijke verzorging voor minimaal 10 uur per week voor een minimale periode van 1 jaar en/of
  • een langdurige zorgbehoefte die niet kan worden opgelost met reguliere thuiszorg in een seniorenwoning.

Ga voor meer informatie over Bijeen naar www.bijeenheusden.nl.

Inwoners van de gemeenten Boxtel, Oisterwijk en Vught kunnen contact opnemen met:

  • gemeente Boxtel, tel. (0411) 65 59 11, www.boxtel.nl
  • gemeente Oisterwijk, tel. (013) 529 13 11, www.oisterwijk.nl
  • gemeente Vught, tel. (073) 65 80 680, www.vught.nl