Woningaanbieding

Deze pagina delen

Wanneer u een aanbieding voor een woning accepteert, dan krijgt u de woning toegewezen en vervalt uw inschrijving.

 

Besluit u, na acceptatie van een woning, deze alsnog te weigeren?

Dan brengen wij € 250,- bij u in rekening als bijdrage voor de administratiekosten en eventueel opgelopen huurderving. Pas als u dit bedrag heeft betaald, zullen wij uw inschrijving weer activeren. Heeft u in onze woonwinkel keuzes gemaakt, dan brengen wij ook de gemaakte kosten bij u in rekening.

 

Kan ik spullen overnemen van de vertrekkende huurder?

Tijdens de bezichtiging van de woning kunt u met de vertrekkende huurder overleggen of u roerende goederen zoals gordijnen en vloerbedekking kunt overnemen. U bent nooit verplicht om iets over te nemen. De vertrekkende huurder zet de roerende goederen die in de woning blijven, zorgvuldig op een overnameformulier en overhandigt een door beide partijen ondertekend exemplaar aan Woonveste. De vertrekkende en de nieuwe huurder ontvangen allebei een kopie van het overnameformulier. Een eventuele vergoeding voor overname van deze goederen regelt u zelf met de vertrekkende huurder. Wijzigingen die de vertrekkende huurder heeft aangebracht en die onroerend zijn, bijvoorbeeld een keukenblok of een tegelvloer, kunt u niet overnemen. Woonveste beslist of deze wijzigingen gehandhaafd mogen blijven.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag?

 Neem dan contact op met de belastingdienst via www.toeslaqen.nl of telefoonnummer 0800 - 05 43. Het is belangrijk dat u uw BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand houdt. Huurtoeslag aanvragen via www.toeslaqen.nl doet u met uw DigiD

 

Waar moet ik rekening mee houden bij het aanvragen van huurtoeslag?

  • Huurtoeslag geldt voor hele maanden. Dit betekent dat u op de 1e  van de maand ingeschreven moet staan in de Gemeentelijke Basisadministratie op de woning waarvoor u huurtoeslag aanvraagt.

  • Let op, de Belastingdienst controleert of u uw verhuizing naar het nieuwe adres tijdig doorgeeft bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Dit kan gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de huurtoeslag.

  • Belangrijk! U moet zelf kunnen inloggen met uw DigiD. Kunt u dit niet, dan moet u de aanvraag bij de Belastingdienst doen.

 

Glasverzekering

Bij alle nieuwe huurders van Woonveste is een collectieve glasverzekering standaard opgenomen in de huurprijs. Een dienst van Woonveste die u goed van pas komt op het moment dat u glasschade heeft. De kosten van deze glasverzekering bedragen € 1 per maand. U bent niet verplicht deze verzekering af te sluiten. Let op, bij sommige woongebouwen is de glasverzekering wel verplicht!

 

Gas, elektra en water

U kiest zelf een energieleverancier. Heeft u al een contract? Informeert u dan uw leverancier over uw verhuizing. Heeft u nog geen leverancier ? Regel dit dan direct om problemen met de levering en extra kosten te voorkomen  Op het moment van de sleuteloverdracht neemt de mutatieopzichter van Woonveste samen met u de meterstanden op en noteert deze op de inventarislijst. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de meterstanden aan de door u gekozen energieleverancier. Dit is uw beginstand. De meterstanden van het water geeft Woonveste voor u door aan Brabant Water.

 

Het opzeggen van de huur van uw huidige woning

Wij adviseren u om de eventuele huur van uw huidige woning pas op te zeggen wanneer u de uitnodigingsbrief voor het tekenen van de huurovereenkomst en sleuteluitreiking heeft ontvangen. Dan weet u namelijk pas per wanneer u de sleutel van de nieuwe woning krijgt en kunt u verdere afspraken maken.