Urgentie: met voorrang een woning

Deze pagina delen

Urgentie aanvragen als inwoner van de gemeente Heusden of Haaren


Is er sprake van een noodsituatie en moet u binnen zes maanden verhuizen naar een andere woning? Dan kunt u een urgentie aanvragen.

Wanneer bent u urgent?

Er zijn verschillende situaties te bedenken, zoals sociale of medische redenen, en financiële problemen waardoor uw dringend een (andere) woning nodig heeft. Belangrijk is dat u zelf niet verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de noodsituatie waarin u zich bevindt en dat u zelf al stappen heeft ondernomen om een oplossing te vinden voor de situatie.

Om urgentie te kunnen aanvragen, moet u inwoner zijn van de gemeente Heusden dan wel de gemeente Haaren, en ingeschreven staan bij WoonService Regionaal als woningzoekende.

Wij raden u aan om het stappenschema in te vullen. Als uit het stappenschema blijkt dat u in aanmerking komt voor een urgentie, maak dan een afspraak met de woonconsulent van Woonveste. De woonconsulent beoordeelt of het zinvol is om voorrang aan te vragen en vertelt u welke documenten bij de aanvraag toegevoegd dienen te worden.

Wanneer bent u niet urgent?

U krijgt geen voorrang bij inwoning, scheiding of relatiebreuk. Dat geldt ook voor overlast, gezinsuitbreiding, wanneer u dichter bij uw werk wilt wonen, of wanneer uw huur is opgezegd door uw verhuurder.

De commissie bepaalt

De urgentiecommissie bestaat uit een lid namens de gemeente, een lid namens Woonveste en een lid namens de huurders. De commissie bepaalt of u recht heeft op urgentie.  

Kosten

Het aanvragen van een urgentie kost € 60,-. Wanneer u urgentie krijgt, storten wij dit bedrag weer terug op uw rekening.

Wat gebeurt er als ik urgentie krijg?

Heeft u een urgentie, dan gaat Woonveste samen met u op zoek naar een passende woning.

Het is de bedoeling dat u binnen uiterlijk zes maanden een passende woning heeft. Uw urgentie vervalt als u een passende woning weigert. 

Zelf uw aanvraag indienen 

Op het internet zijn meerdere partijen actief die u aanbieden om het aanvraagproces voor een urgentieverklaring te regelen. Deze partijen zijn géén partner van Woonveste of de gemeenten Heusden/Haaren. Het inschakelen van een tussenpartij levert geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij namelijk een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Wij adviseren u dus om een urgentie aanvraag altijd zelf in te dienen. Eerste stap daarbij is een gesprek met een van onze woonconsulenten.