Urgentie aanvragen in de gemeente Heusden, de kern Haaren of Helvoirt

Deze pagina delen

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Moet u of uw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kunt u voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. U kunt dan urgentie aanvragen. Als u urgentie krijgt, bieden we u binnen zes maanden een huurwoning aan.


U heeft haast, dat begrijpen we. Toch moet u eerst een aantal stappen zetten. Zo voert u altijd eerst een gesprek met een van onze woonconsulenten. Over uw kansen op urgentie én over eventuele andere mogelijkheden om een woning te vinden. Als u een aanvraag doet, wordt die beoordeeld door een urgentiecommissie. 

Voorwaarden om urgentie aan te kunnen vragen:

- U woont in de gemeente Heusden, de kernen Haaren of Helvoirt, of het is vanwege uw situatie nodig dat u hier komt wonen. *
- U staat ingeschreven bij WoonService Regionaal als woningzoekende.
- U bent 18 jaar of ouder. 
- Uw inkomen is lager dan € 43.574,- (prijspeil 2021).
- U zit buiten uw schuld in een noodsituatie en dreigt daardoor dakloos te worden. Of u dreigt in uw huidige woonsituatie buiten uw schuld in een levensbedreigende situatie terecht te komen. 
- U kunt aantonen dat u zelf heeft gezocht naar oplossingen en dat u uw situatie niet zelf kunt oplossen.
* woont u in de gemeente Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Oss, Bernheze of Sint-Michielsgestel? Dan verloopt uw urgentieaanvraag via de urgentieregeling WoonService Regionaal. Kijk op de website www.woonserviceregionaal.nl voor meer informatie.  

Wanneer krijgt u geen urgentie? 

Er zijn situaties waardoor u zo snel mogelijk op zoek gaat naar een woning. Toch zijn veel van die situaties in principe geen redenen voor urgentie. Een paar voorbeelden: 
• Uw relatie eindigt, of is kort geleden geëindigd. 
• U woont in bij familie of vrienden en die situatie is onhoudbaar geworden. 
• U heeft veel overlast van uw buren. 
• Uw woning heeft veel achterstallig onderhoud. 
• Uw huurovereenkomst eindigt of uw verhuurder wil uw woning verkopen.

Voldoet u aan de voorwaarden voor urgentie?

Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie? Dan is de volgende stap een gesprek met een van onze woonconsulenten. Samen met hem/ haar praat u over uw situatie en mogelijke vervolgstappen. In het gesprek onderzoekt u samen of een urgentieaanvraag kansrijk is. Misschien zijn er ook andere oplossingen. Als u het advies krijgt om urgentie aan te vragen, dan dient de woonconsulent namens u een urgentieaanvraag in. U zorgt zelf dat de benodigde documenten worden verzameld. Als alle informatie compleet is, stuurt de woonconsulent een aanvraag met door u aangeleverde gegevens naar de urgentiecommissie. 

De commissie bepaalt

Ook al voldoet u aan alle voorwaarden, dan nog is het niet zeker dat u urgentie krijgt. De urgentiecommissie bekijkt zorgvuldig uw aanvraag en persoonlijke situatie om te bepalen of u recht heeft op urgentie.

De urgentiecommissie in de gemeente Heusden bestaat uit een lid namens de gemeente, een lid namens Woonveste en een lid namens de huurders. U vindt hier de huisvestingsverordening voor de gemeente Heusden.

De urgentiecommissie voor Haaren en Helvoirt bestaat uit een toetsingscommissie met onafhankelijke deskundigen. U vindt hier de urgentieregeling voor de kernen Haaren en Helvoirt.

De urgentiecommissie beoordeelt of uw situatie voldoende aanleiding is om u voorrang te geven. Want als u voorrang krijgt, moeten anderen langer wachten.

Wat gebeurt er als ik urgentie krijg?

Heeft u een urgentie, dan gaat Woonveste samen met u op zoek naar een passende woning.
Het is de bedoeling dat u binnen uiterlijk zes maanden een passende woning heeft. Uw urgentie vervalt als u een passende woning weigert. Als u een woning accepteert, vervalt uw inschrijving bij WoonService Regionaal. Als u wilt, kunt u zich opnieuw inschrijven.

Laat een woonconsulent uw aanvraag indienen, niet een tussenpartij! 

Op het internet zijn meerdere partijen actief die u aanbieden om het aanvraagproces voor een urgentieverklaring te regelen. Deze partijen zijn géén partner van Woonveste of de gemeente. Het inschakelen van een tussenpartij levert geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten. U betaalt de tussenpartij namelijk een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Wij adviseren u dus om een van onze woonconsulenten namens u urgentie aan te laten vragen.