Inkomen

Deze pagina delen

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Hiermee bedoelen we het inkomen van u, uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend.

Het belastbaar verzamelinkomen van andere jaren staat op de meest recente aanslag Inkomstenbelasting of op de inkomensverklaring. Is uw verzamelinkomen niet gewijzigd, dan kunt u hetzelfde inkomen gebruiken van het voorgaand jaar. Zijn uw inkomsten wel veranderd, gebruik dan de rekenhulp. U kunt uw (gezamenlijk) inkomen ook  zelf  berekenen. Neem het bedrag dat op uw inkomensverklaring 2017 staat. LET OP: dit inkomen dient u nog om te rekenen ('te indexeren'). Vermenigvuldig uw inkomen van 2017 met 1,0517 (indexering) om uw inkomen door te rekenen voor 2019. Heeft u al een inkomensverklaring of aanslag van 2018, dan kunt u deze vermenigvuldigen met 1,0336 voor het juiste geïndexeerde inkomen 2019. Het bedrag dat uit deze berekening komt, hebben corporaties nodig om passend toe te wijzen.

Voor welke woningen komt u in aanmerking?

Kijk in dit schema om te zien voor welke woningen u in aanmerking komt in 2019.

 Zie voor informatie over de huurtoeslag toeslagen.nl. Wilt u weten of u met uw inkomen de huur kunt betalen? Gebruik het programma van Nibud om dit aan de hand van uw gezinssituatie te berekenen.

Inkomensverklaring

Corporaties moeten hun toewijzingen verantwoorden aan de overheid. Daarom vragen wij van nieuwe huurders:

  • Een ondertekende inkomensverklaring;
  • De meeste recente inkomensverklaring of de meeste recente definitieve aanslag inkomstenbelastingen.

Let op: óók als u geen inkomen heeft (gehad), dan dient u toch bij de Belastingdienst de inkomensverklaring op te vragen!

Inkomensverklaring aanvragen

Wilt u reageren op een woning? Zorg dan dat u een inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting in bezit hebt voordat u reageert. Deze mag maximaal twee jaar oud zijn. Gaat u in 2019 een woning huren, dan mag de inkomensverklaring dus niet van vóór 2017 zijn. Zonder een van deze verklaringen kunnen wij uw inkomen niet goed controleren. Als u de verklaring niet hebt als wij u uitnodigen voor een intakegesprek, maken wij geen afspraak met u en kunnen wij u de woning niet aanbieden.

De inkomensverklaring kunt u op twee manieren aanvragen::

  1. Bel de Belastingtelefoon, 0800-0543 (gratis). Vergeet niet uw Burgerservicenummer bij de hand te houden. Het duurt vijf tot tien dagen voordat u de verklaring ontvangt;
    óf
  2. Vraag 'm online aan via MijnBelastingdienst. U kunt dan de inkomensverklaring meteen uitprinten.

 

Wat als mijn inkomen nu veel lager of hoger is dan vermeld op mijn inkomensverklaring?

Meld dit bij ons en toon uw lagere of hogere inkomen aan met bijvoorbeeld recente loonstroken of uitkeringsspecificaties. Op basis daarvan maken we een inschatting van uw huidige inkomen.
Let op: u dient wel altijd uw inkomensverklaring van de Belastingdienst bij ons in te leveren, samen met de loonstroken of uitkeringsspecificaties.
Let op:  wanneer u tussentijds uw inkomen wijzigt in Mijn Woonveste dan heeft dit gevolgen voor woningen waar u eerder op gereageerd heeft. Wanneer op het moment van sluiten van de advertentie uw inkomen niet meer past bij die woning, dan bent u automatisch ook geen kandidaat meer voor deze woning.