Duurzaamheid

Deze pagina delen

Woonveste zet zich in voor het milieu en voor energiebesparing. Hierin lopen wij voorop! Dat doen we door te investeren in energiezuinige woningen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Door energiezuinig te bouwen en onderhouden, voorkomen wij dat huurders te hoge woonlasten krijgen.  

We gaan voor duurzame wijken

Samen met bewoners, gemeenten en andere betrokkenen werken wij samen aan duurzame wijken. Wijken met betaalbare woningen waar onze huurders fijn, veilig en gezond kunnen wonen. Nu en in de toekomst.

 
Ontwikkeling nieuwe wijk Geerpark Vlijmen

We investeren in duurzaam vastgoed

Onder duurzaam vastgoed verstaan we woningen met een lage energiebehoefte die voorzien zijn van duurzaam energieopwekkende maatregelen. De woningen zijn betaalbaar, comfortabel, veilig en hebben een gezond binnenklimaat. Bij nieuwbouw en groot onderhoud gebruiken wij bij voorkeur materialen die het milieu zo min mogelijk belasten. 

We stimuleren duurzaam gedrag

Het bereiken van minder energieverbruik vraagt om een ander gedrag. Om onze medewerkers, samenwerkingspartners en bewoners van onze huurwoningen in beweging te krijgen en hun gedrag te veranderen, is het nodig dat ze het belang inzien van gedragsverandering om energiebesparing te realiseren. Wij zetten actief in op het vergroten van het bewustzijn bij onze huurders en stimuleren gedragsverandering die bijdraagt aan energie(kosten)besparing. 

Wat doet Woonveste al?

Bestaande woningen
Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het energiezuinig maken van onze woningen. Daarbij zoeken wij naar slimme manieren om dit op een betaalbare manier te doen. We hebben nog niet alle woningen aangepakt. In de komende jaren zullen wij bestaande woningen op een passende manier verduurzamen, waarbij één van de doelen is om energiebesparend te kunnen zijn.


Groot onderhoud in Vlijmen (2016)

Nieuwbouw
Vanaf begin 2016 bouwen we alle nieuwbouwwoningen zeer energiezuinig. De woningen kunnen volledig voorzien in hun eigen energiebehoefte (NOM). Ze hebben geen gasaansluiting. Dit scheelt in de kosten en is goed voor het milieu.

 
Nul op de meter nieuwbouw - Geerpark Vlijmen (2015)

Materiaalgebruik
Het bewustzijn van het gebruik van duurzame materialen groeit. Wij zetten actief in op het vergroten van benodigde kennis om hier juiste keuzes in te maken. Op dit moment is het aanbod van duurzame materialen nog beperkt en daardoor kostbaar.
Bij de keuze van materialen kiezen wij, bij gelijke geschiktheid, voor het materiaal met de laagste belasting voor het milieu.

Kennisdeling
Wij zijn een actieve woningcorporatie op het gebied van duurzaamheid. We hebben ruimschoots ervaring met techniek, samenwerkingsvormen en (bewoners)communicatie. Met regelmaat delen wij dan ook onze opgedane kennis op het gebied van duurzaamheid met collega-corporaties en andere organisaties. Op onze beurt leren wij ook weer van andere koplopers in de sector.

Wat willen we bereiken op de korte termijn?

Wij zijn al goed op weg om onze ambitie voor onze woningvoorraad op het gebied van duurzaamheid te realiseren; gemiddeld energielabel B in 2021. We houden er rekening mee dat de maatregelen die hiervoor nodig zijn, de lange termijn doelstellingen niet in de weg staan. Met een paar eenvoudige veranderingen kan al aardig wat geld bespaard worden op energiekosten. Daarbij helpen wij onze huurders graag. Dat doen we door:
- te informeren over het (nieuwe) energielabel;
- het geven van instructies voor het juiste gebruik van bijvoorbeeld energiezuinige installaties
- het geven van tips over energiebesparing. 

Wat gaan we doen op de lange termijn?

We streven ernaar om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Om deze doelstelling te halen, werken we intensief samen met onze partners. Hierbij is betaalbaarheid voor ons een belangrijk uitgangspunt.

De wereld om ons heen verandert snel. Of het nu gaat om wetten en regels of om nieuwe technologieën. Wij zorgen ervoor dat we goed op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen en passen kansrijke nieuwe oplossingen toe.