Raad van commissarissen

Deze pagina delen

Woonveste wordt geleid door de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen houdt toezicht op zijn werk en handelen. De raad bestaat uit vijf leden en overlegt geregeld met de directeur-bestuurder.

Helderheid

Een goede samenwerking en heldere communicatie is belangrijk. Daarom hebben wij
de belangrijkste afspraken op papier gezet. In het Reglement raad van commissarissen leest u meer over de bevoegdheden van de raad. In de Profielschets staat waar de raad van commissarissen aan moet voldoen. In het jaarverslag wordt in paragraaf 8.11.1 en 8.11.2 gesproken over de vergoedingen aan het bestuur (directeur-bestuurder en commissarissen) van Woonveste.

Samenstelling

De leden van de raad van commissarissen voelen zich betrokken bij Woonveste. Zij zijn deskundig op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed, juridische en financiële zaken en wonen, welzijn en zorg. In het overzicht samenstelling raad van commissarissen leest u welke leden er in de raad zitten. De leden worden gekozen voor een bepaalde periode. In dit rooster ziet u wanneer zij zijn aangetreden en tot welke datum zij zitting hebben in de raad.

Vertegenwoordiging van de huurders

Twee leden van de raad van commissarissen zijn voorgedragen door de huurders. Deze personen kennen de lokale situatie goed en vertegenwoordigen de belangen van de huurders. Verder hebben zij dezelfde taken en bevoegdheden als de andere leden.

De raad van commissarissen van Woonveste. Van links naar rechts: Ton Luijten (vicevoorzitter, huurderscommissaris), Willeke van Rooij (huurderscommissaris), Sjef Leijs, Ellen Broks, Lambert Greven (voorzitter)

 

.