Maatschappelijke visitatie

Deze pagina delen

Sinds 1 januari 2007 zijn alle leden van Aedes verplicht om zich te laten visiteren. Dat gebeurt één keer in de vier jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporatie. En met een visitatie verantwoorden corporaties zich naar de omgeving. Ook Woonveste laat één keer in de vier jaar een visitatie uitvoeren. In het laatste visitatierapport en de bestuurlijke reactie vanuit Woonveste leest u meer informatie over de uitkomsten.