Integriteit

Deze pagina delen

Eerlijkheid, vertrouwen, klantgerichtheid en onkreukbaarheid; daar gaat het om bij integriteit.
Maar ook: hoe gaan wij op een respectvolle manier met elkaar om.
Woonveste heeft haar omgangsregels vastgelegd in een Integriteitsnota.
Zo weten we wat we aan elkaar hebben en waar we elkaar op kunnen aanspreken.

Integriteitsnota

In de Integriteitsnota leest u hoe wij omgaan met elkaar, onze klanten en belanghouders.
De belangrijkste onderdelen staan in de Samenvatting integriteitsnota. Wilt u liever de volledige tekst lezen, download dan de Integriteitsnota.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat werknemers op een juiste en veilige manier eventuele misstanden binnen onze organisatie kunnen melden. Zonder dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft.
Dit hebben wij vastgelegd in een Klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling is onderdeel van de Integriteitsnota. De regeling geldt voor alle medewerkers van Woonveste. Ook de leden van de Raad van Commissarissen kunnen gebruikmaken van deze regeling.

Privacy; uw persoonsgegevens

Woonveste neemt uw privacy zeer serieus. In de privacyverklaring leest u hoe wij binnen onze website www.woonveste.nl omgaan met persoonlijke informatie. Het document geeft antwoord op vragen als: Welke persoonsgegevens verwerkt Woonveste? Waarom heeft Woonveste deze gegevens nodig? Hoe lang bewaart Woonveste persoonsgegevens? Hoe gaat Woonveste om met beeldmateriaal op haar site?