Verantwoording

Deze pagina delen

Bestuur en toezicht

Een goed ondernemingsbestuur en toezicht vinden wij belangrijk. Daarom hanteren wij de Governancecode. In deze code staan richtlijnen voor het bestuur en toezicht van wooncorporaties. De Governancecode is ontwikkeld door onze branchevereniging Aedes, in samenwerking met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Aanvullend op de Governancecode heeft Woonveste een eigen visie op governance gemaakt

Meer informatie:

Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

Reglement Bestuur Woonveste

Profielschets directeur-bestuurder

 

Raad van commissarissen 

Woonveste wordt geleid door de directeur-bestuurder. De raad van commissarissen houdt toezicht op zijn werk en handelen.

De leden van de raad van commissarissen voelen zich betrokken bij Woonveste. Zij zijn deskundig op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed, juridische en financiële zaken en wonen, welzijn en zorg. Twee leden van de raad zijn voorgedragen door de huurders: zij kennen de lokale situatie goed en vertegenwoordigen de belangen van de huurders.

Meer informatie over de raad van commissarissen:

Samenstelling raad

Rooster van aan- en aftreden

Reglement

Profielschets RvC

Bezoldiging commissarissen

 

Inzicht in onze prestaties

Een keer per vier jaar laat Woonveste zich ‘visiteren’. Een onafhankelijke, externe commissie kijkt dan uitgebreid naar de activiteiten van onze corporatie. Daarbij spreken zij ook met onze belanghouders. Het visitatierapport geeft inzicht in wat we doen, en hoe we het doen.  De meest recente visitatie vond plaats in het voorjaar van 2019.

Hoe presteren we in vergelijking met andere corporaties?

Woonveste is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Aedes onderzoekt en vergelijkt de prestaties van de woningcorporaties: de zogenoemde Aedes benchmark. Hierbij meet zij de tevredenheid van de huurders en de bedrijfslasten. Woonveste laat daarin al jarenlang prima resultaten zien.

 

Integriteit

Wij willen op een eerlijke en respectvolle manier omgaan met elkaar, onze klanten en belanghouders. Hoe wij dat doen, leest u in onze integriteitsnota. Liever kort en krachtig? Bekijk dan de samenvatting.

Onze medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen, dat zij eventuele misstanden in onze organisatie kunnen melden. En zonder dat dit negatieve gevolgen voor hen heeft. Daarom heeft Woonveste een klokkenluidersregeling. Ook de leden van de raad van commissarissen kunnen gebruik maken van deze regeling.

 

Privacy: hoe gaan wij om met uw gegevens?

Woonveste gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring geven wij antwoord op vragen als:

  • Welke persoonsgegevens verwerkt Woonveste?
  • Waarom heeft Woonveste deze gegevens nodig?
  • Hoe lang worden gegevens bewaard?
  • Hoe gaat Woonveste om met foto’s en filmmateriaal op haar website en in publicaties?

 

Statuten

De statuten van Woonveste zijn in oktober 2018 voor het laatst aangepast en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

 

Organisatiestructuur

Wilt u weten hoe onze organisatie in elkaar zit, bekijk dan het organigram van Woonveste.