Governancecode

Deze pagina delen

Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving.
We willen transparant en open communiceren. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen.
Daarom onderschrijven wij de Governancecode.

Wat is de Governancecode?

Een goed ondernemingsbestuur en toezicht vinden wij belangrijk. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode. In de Governancecode staan richtlijnen voor het bestuur en toezicht van een organisatie. U moet dan denken aan richtlijnen voor de directie en raad van commissarissen van Woonveste. Ook geeft de code richtlijnen voor transparantie, verantwoording en financiën. 
Aanvullend heeft Woonveste haar visie op governance geformuleerd.

Statuten

De statuten van Woonveste zijn in oktober 2018 voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Visitatie

Sinds 1 januari 2007 zijn alle leden van Aedes verplicht om zich te laten visiteren. Dat gebeurt één keer in de vier jaar door een onafhankelijke visitatiecommissie. Visitaties geven inzicht in de prestaties van de corporatie. En met een visitatie verantwoorden corporaties zich naar de omgeving. Ook Woonveste laat één keer in de vier jaar een visitatie uitvoeren. In het laatste visitatierapport leest u meer informatie over de uitkomsten.

Meer informatie

Op Aedes leest u meer informatie over de branchevereniging van woningcorporaties.