Governancecode

Deze pagina delen

Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving.
We willen transparant en open communiceren. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen.
Daarom onderschrijven wij de Governancecode.

Wat is de Governancecode?

Een goed ondernemingsbestuur en toezicht vinden wij belangrijk. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode. In de Governancecode staan richtlijnen voor het bestuur en toezicht van een organisatie. U moet dan denken aan richtlijnen voor de directie en raad van commissarissen van Woonveste. Ook geeft de code richtlijnen voor transparantie, verantwoording en financiën. 
Aanvullend heeft Woonveste haar visie op bestuur en toezicht geformuleerd.

Statuten

De statuten van Woonveste zijn in oktober 2018 voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Meer informatie

Op Aedes leest u meer informatie over de branchevereniging van woningcorporaties.