Samenwerking met bewoners

Deze pagina delen

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom zitten wij regelmatig om tafel met onze bewoners. Samen met hen zetten wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken.

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden (HVH) vertegenwoordigt alle huurders van Woonveste, zowel binnen als buiten de gemeente Heusden. De vereniging komt op voor uw belangen als huurder. Wij overleggen met de HVH onder meer over huurverhoging, onderhoud aan woningen en de verbetering van buurten en wijken.

Uw lidmaatschap is gratis

Wilt u lid worden, stuur dan een mail naar info@huurdersverenigingheusden.nl of schrijf naar Huurdersvereniging Heusden, Barentzstraat 36, 5151 MC Drunen.

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van een wooncomplex, buurt of wijk bij renovatie- of onderhoudsprojecten en bij verbeteringen aan de woonomgeving. Een bewonerscommissie praat en denkt actief met ons mee. Samen werken we aan het verbeteren van wijken en buurten.

Meer informatie

Folder: Wat doet een bewonerscommissie

Overzicht bewonerscommissies