Prestatieafspraken

Deze pagina delen

Nieuwe prestatieafspraken met gemeentes

Elk jaar maken we in overleg met Huurdersvereniging Heusden en gemeentes nieuwe prestatieafspraken als bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke woonvisie.

De herindeling van de gemeente Haaren met ingang van 1 januari 2021 betekent voor Woonveste samenwerking met nieuwe gemeentes, woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordiging.

De prestatieafspraken 2021 met de gemeenten Boxtel (Esch), Heusden, Oisterwijk (Haaren) en Vught (Helvoirt) zijn in december 2020 samen met Woonstichting JOOST (Esch), TBV Wonen (Haaren en Helvoirt), Leystromen (Haaren), Charlotte van Beuningen (Helvoirt) en hun huurdersvertegenwoordiging voor akkoord ondertekend.

In deze prestatieafspraken is vastgelegd wie welke werkzaamheden in 2021 op het gebied van wonen gaat uitvoeren. De prestatieafspraken hebben betrekking op

  • Nieuwbouw: vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst
  • Duurzaamheid: investeren in energiezuinige maatregelen bij bestaande en nieuwe woningen in het belang van de betaalbaarheid, het wooncomfort en het milieu
  • Betaalbaarheid: zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor huishoudens voor wie deze woningen daadwerkelijk bedoeld zijn
  • Bijzondere doelgroepen: huisvesten van bijzondere doelgroepen waaronder langer thuis wonen van ouderen en mensen met een beperking
  • Leefbaarheid: inzetten op schone en veilige buurten met goede voorzieningen

Wilt u weer weten over de gemaakte prestatieafspraken? Link naar

Prestatieafspraken gemeente Boxtel

Prestatieafspraken gemeente Heusden

Prestatieafspraken gemeente Oisterwijk

Prestatieafspraken gemeente Vught