Belanghouders

Deze pagina delen

Woonveste werkt, als maatschappelijke organisatie, ten dienste van de maatschappij. Om goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk, dat Woonveste weet wat de maatschappij van haar verwacht. Deze verwachtingen bespreken wij met onze belanghouders: de gemeenten Heusden en Haaren, en de Huurdersvereniging Heusden. Woonveste werkt intensief samen met deze organisaties, op gebieden als goed en betaalbaar wonen, leefbaarheid en veiligheid en wonen, welzijn en zorg. 

Samenwerkingspartners

Behalve belanghouders hebben wij ook onze samenwerkingspartners. Wij staan open voor hun ideeën en suggesties en zitten regelmatig met hen om tafel. Samen zetten wij ons in voor ‘schoon, heel en veilig’, en wonen en zorg. Daarnaast maken we duidelijke afspraken met elkaar en leggen deze waar nodig vast in overeenkomsten.

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid werken wij samen met ContourdeTwern, Farent, Thebe, Vivent, Modus, het Senioren Overleg Gemeente Heusden (SOGH) en de politie.

Onze samenwerkingspartners op vastgoedgebied zijn ’t Heem, Schakelring, Van Neynsel, Prisma, Cello en opdrachtnemers onderhoud met een langduriger relatie.