Organisatiestrategie

Deze pagina delen

Wij werken samen aan een betaalbaar en duurzaam (t)huis voor iedereen die –om wat voor reden dan ook- onze ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een geschikte woning. Empathisch, proactief, duidelijk en in verbinding met onze omgeving spelen wij in op woonvragen van nu en de toekomst. Op weg naar een samenleving, waarin een ieder zich redt en zich thuis voelt.   

Ondernemingsplan 2020 - 2024: samen duurzaam (het) verschil maken

In het ondernemingsplan hebben we opgeschreven waar we voor gaan de komende jaren, hoe we dit gaan waarmaken en wat daarvoor nodig is. Niet als een blauwdruk voor ons handelen trouwens. Maar als een kompas dat houvast en richting geeft, en tegelijkertijd ruimte biedt om te ontdekken en onderweg kansen te benutten. Samen duurzaam (het) verschil maken. Dat is waar wij voor gaan de komende jaren.

Onze visie vertaalt zich naar zes kernopgaves voor de komende jaren

1. Gevarieerde woonoplossingen; van traditioneel aanbod naar flexibel inspelen op woonvragen
2. Dienstverlening met verschil; van ‘collectieve benadering’ naar ‘individueel en persoonlijk’
3. Samen duurzaam; samen van een duurzaam huis naar een duurzaam thuis
4. Schakel voor samenleven; van samen doen naar verbinden
5. Midden in de samenleving; van uitleggen naar meer betrekken
6. Onze interne opgave: Toegerust voor de toekomst