Duurzaam

Deze pagina delen

Samenwerken aan een duurzame wereld

Een duurzame wereld. We horen de term vaak. Het komt erop neer dat de mens het evenwicht tussen milieu en economie nastreeft zonder de aarde uit te putten. Een belangrijk doel om na te streven, maar het vraagt van ons allemaal nog vele inspanningen. We vertellen u graag welke duurzame stappen Woonveste zet om mee te werken aan een duurzame wereld.

Klimaatakkoord

In 2015 sloten 195 landen het klimaatakkoord van Parijs 2020-2050. Een internationale overeenkomst met belangrijke afspraken. De gemiddelde temperatuur op aarde mag bijvoorbeeld niet meer dan 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van 1990. Dit werd afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zoals koolstofdioxide (CO2).

Drie focuspunten

In dit klimaatakkoord spelen woonstichtingen een belangrijke rol. Woonveste heeft in de duurzaamheidsvisie vastgelegd hoe zij dit doel wil aanpakken. Uit deze visie volgt ons plan waarin staat hoe we in de toekomst onder meer onze huizen energiezuiniger kunnen maken. Hierbij leggen we de focus op 3 onderwerpen:

  • In 2050 zijn alle woningen van Woonveste CO2 neutraal Hoe pakt Woonveste dit aan?
  • Woonveste duurzaam Hoeveel CO2 stoot de organisatie uit en hoe kunnen wij die als medewerkers van Woonveste verkleinen?
  • Bewustwording van huurders Woonveste maakt woningen duurzamer, maar wat kan u als huurder zelf doen?

Samenwerken

We werken veel samen als het gaat om duurzaamheid. Want samen bereiken we meer dan alleen. We werken samen met de gemeente Heusden, maar ook helpen we andere woningcorporaties door informatie te delen met elkaar en zo van elkaar te leren.

Zo hebben we op dit moment een mooie actie samen met de gemeente Heusden

Energiebesparing en duurzaamheid zijn binnen de gemeente Heusden en wooncorporatie Woonveste belangrijke thema’s. Wij gaan voor Heel. Heusden. Duurzaam. Ook u kunt daaraan bijdragen! Wij willen u graag helpen om energie te besparen, juist met het oog op de koude wintermaanden met hoge energieprijzen. U kunt gratis een tegoedbon aanvragen. Deze tegoedbon heeft een waarde van 50 euro en bij afgifte kunt u zonder bijbetaling energiebesparende producten afhalen bij twee bedrijven in de gemeente Heusden. Hier leest u meer over de actie.

Naar CO2-neutraal in twee stappen

Stap 1 Warmtevraag beperken

In 2050 willen we ons gehele woningbezit CO2-neutraal hebben. Daar moet nog wel wat voor gebeuren. Hoe bereikt Woonveste dit? We hebben hiervoor een CO2-koersplan gemaakt. We gaan naar CO2-neutrale woningen in twee stappen. De eerste stap is het verlagen van de energievraag van al onze woningen en dan vooral de warmtevraag. Hierbij gaan we de woningen goed isoleren. Denk hierbij aan het isoleren van buitenmuren, dakisolatie, het aanbrengen van isolerend glas in ramen en deuren en het isoleren van gevelpanelen. Naast isoleren is het plaatsen van een warmte-terugwin-ventilatiesysteem een optie. Een grote opgave die we verspreid over de jaren oppakken en zoveel mogelijk combineren met het geplande onderhoud van de woningen.

Stap 2 Duurzame warmtebron

De tweede stap is alle woningen van het gas af en aansluiten op een duurzame warmtebron als alternatief voor het aardgas. We denken mee met alle (zes) gemeentes in ons werkgebied over een alternatief voor aardgas in de toekomst. Zodra de gemeentes in 2021 een keuze per wijk hebben gemaakt in hun warmtetransitieplannen, bepalen wij onze keuzes voor andere, duurzame energiebronnen voor het verwarmen van onze woningen. Woonveste zorgt uiteindelijk dat al haar huurwoningen met gasaansluiting overgaan op een duurzame warmtebron.

Energiezuinig en aardgasvrij

Bij nieuwbouw kiezen we voor woningen die voldoen aan de EPV-wetgeving, zeer energiezuinig en aardgasvrij. Bij renovatie en nieuwbouw gebruiken we duurzame materialen om de belasting voor het milieu te beperken.

EPV-wetgeving

Een huurwoning voldoet aan de EPV-wetgeving als de woning:

  • zeer goed geïsoleerd is en een zeer lage warmtevraag heeft;
  • gemiddeld net zoveel (duurzame) energie produceert als de woning gebruikt;
  • warm tapwater opwekt;
  • voldoende hulpenergie opwekt voor het gebruik van gebouwgebonden installaties.

Aan deze eisen zijn vaste waarden en getallen verbonden. Deze vind je op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

Eigen organisatie
Uiteraard zijn we zelf intern ook bezig met duurzaamheid. We hebben een CO2-voetprint opgesteld, als nulmeting. Inmiddels zijn we bezig met de uitvoering van verbetermaatregelen.