BuurtBijdrage

Deze pagina delen

BuurtBijdrage

Goed idee, kom ermee!

Soms heeft u met uw buren een leuk of goed idee om samen iets te organiseren. Of u wilt de activiteitenruimte in uw appartementencomplex samen met buren wat gezelliger maken. Voor al deze en nog veel meer ideeën is er BuurtBijdrage van Woonveste. Met BuurtBijdrage kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage aan uw leuke idee voor de buurt. Hoe dit werkt, leest u hier.

 

Voorbeelden BuurtBijdrage

Het gaat bij BuurtBijdrage natuurlijk om úw ideeën op het gebied van ontmoeten, schoon, heel en veilig. Hier vindt u een aantal voorbeelden.

Samen:

-       het groen in uw buurt aanpakken;
-       een brandgang schoonmaken
-       boodschappen doen voor minder valide bewoners in de buurt;
-       een picknicktafel of bankje maken/versieren.

 

Waarom BuurtBijdrage?

Woonveste is er niet alleen om voor woningen te zorgen. Ook de woonomgeving maakt wat ons betreft deel uit van onze verantwoordelijkheid. Een prettig leefklimaat is dan ook ons streven. Dit doen we door het buurtgevoel te stimuleren door middel van het faciliteren van initiatieven en ideeën die een directe bijdrage leveren aan het woonklimaat en de leefbaarheid in ons werkgebied.

 

Wat is BuurtBijdrage?

BuurtBijdrage is een gerichte bijdrage van geld, goederen/materialen of ondersteuning in menskracht. Het is gericht op initiatieven en ideeën op het gebied van ontmoeten, schoon, heel en veilig.

 

Hoe komt u in aanmerking voor BuurtBijdrage?

Woonveste heeft een aantal spelregels opgesteld waaraan een verzoek moet voldoen om in aanmerking te komen voor BuurtBijdrage:

 Moet meerdere huurders van Woonveste in een straat, buurt of wijk bereiken;
-       Moet afkomstig zijn van minimaal één van onze huurders;
-       Maakt meer kans als het wordt ondersteund door andere huurders;
-       De activiteit heeft een begin en een einde binnen maximaal een maand;
-       De activiteit brengt bewoners bij elkaar en draagt bij aan ontmoeting en verbinding in de buurt;
-       Levert een (zichtbare) bijdrage aan een prettige leefomgeving;
-       De aanvraag wordt vooraf ingediend;
-       Na afloop vindt verantwoording van de kosten plaats via bonnen/rekeningen en  foto’s van de activiteit.

 

Bij het beoordelen van een aanvraag kijken we niet alleen naar deze voorwaarden, maar ook naar de haalbaarheid en of er al andere gelden voor beschikbaar zijn. Daarnaast moet de financiële onderbouwing redelijk en kloppend zijn.

 

Wat komt niet in aanmerking voor een BuurtBijdrage?

-       Activiteiten met enkel eten en drinken;  
-       Activiteiten waar geen huurders van Woonveste bij betrokken zijn;
-       Activiteiten die al gestart zijn;
-       Activiteiten die alléén aanbodgericht zijn. Er moet sprake zijn van deelname van bewoners;
-       Activiteiten georganiseerd door verenigingen of bedrijven (winstoogmerk).

De BuurtBijdrage wordt per jaar vastgesteld. Zolang de jaarlijks vastgestelde BuurtBijdrage nog niet is opgebruikt, kunt u uw aanvraag nog indienen. Is de bijdrage op, dan kunt u volgend jaar gebruik maken van de BuurtBijdrage, als u dan nog aan alle voorwaarden voldoet.

 

Hoe vraagt u BuurtBijdrage aan?

U kunt uw aanvraag per e-mail of schriftelijk indienen door het aanvraagformulier volledig in te vullen.

Uw aanvraagformulier wordt behandeld door een wijkregisseur van Woonveste. Heeft u vragen over het indienen van een aanvraag, dan kunt u ook bij een wijkregisseur terecht via wijken@woonveste.nl of 0416-37 87 80. U krijgt binnen tien werkdagen schriftelijk bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Geplaatst op: 26 november 2015
Laatst gewijzigd: 23 september 2020 11:40