Voorzieningen voor mensen met een beperking

Deze pagina delen

Een lichamelijke beperking door ziekte of ouderdom kan problemen opleveren in uw woning. Een aanpassing kan het wonen gemakkelijker maken en ervoor zorgen dat u weer prettig woont. U kunt hiervoor een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanpassingen

Bij aanpassingen moet u denken aan het verlagen van drempels. Soms zijn meer ingrijpende woningaanpassingen nodig zoals een traplift of een aangepaste keuken voor rolstoelgebruikers.

Aanvragen bij de gemeente

Wilt u in uw woning een aanpassing? Neem dan contact op met uw gemeente. Zij kunnen u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn. De gemeente bepaalt uiteindelijk of u er recht op heeft. Dat betekent niet dat de gemeente alle kosten vergoedt. U betaalt een eigen bijdrage. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en uw eigen vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

Woont u in de gemeente Heusden, kijk dan op de website van de gemeente voor meer informatie.  

Aanpassingen aan uw woning om langer thuis te kunnen wonen én om uw woning te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom biedt gemeente Oisterwijk haar inwoners een stimuleringsregeling. Een mooi initiatief voor onze huurders in Haaren. Meer informatie over de lening leest u in de folder 'Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen'

Woonveste voert uit

Kent de gemeente uw aanvraag toe, dan ontvangt u een brief. Ook Woonveste ontvangt bericht van de gemeente. Wij nemen vervolgens contact met u op en zorgen ervoor dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Met uitzondering van een traplift. Daar zorgt de gemeente voor.

Meer informatie

In de folder Voorzieningen voor mensen met een beperking leest u meer informatie.