Huurdersvereniging

Deze pagina delen

Uw mening is belangrijk. Daarom zitten wij regelmatig om tafel met onze bewoners.
Samen met hen zetten wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken.

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is de enige huurdersvereniging in onze regio. Zij is een belangrijke gesprekspartner op het gebied van wonen en woonomgeving. Wij praten met de huurdersvereniging over huurverhoging, onderhoud aan woningen en de verbetering van buurten en wijken. Onze afspraken hebben we vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Lidmaatschap is gratis

Bent u huurder van Woonveste en woont u in de gemeente Heusden? Dan kunt u gratis lid worden van de huurdersvereniging. Huurdersvereniging Heusden vertegenwoordigt de belangen van alle huurders bij Woonveste in de gemeente Heusden. Wilt u lid worden, stuur dan een e-mail naar info@huurdersverenigingheusden.nl of schrijf een brief naar Huurdersvereniging Heusden, postbus 48, 5250 AA Vlijmen.

Wilt u meepraten en meedenken over huurderszaken?

Huurdersvereniging Heusden zoekt nieuwe bestuursleden. Kijk voor meer informatie op http://www.huurdersverenigingheusden.nl/vacature.html

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op huurdersverenigingheusden.

Het bestuur van de Huurdersvereniging Heusden. Van links naar rechts: Tonny Meesters, Wim Jansen, Sjaan van Amelsfort, Frans Kivits, Luc Alosery, Doreen van Esch en Rob Boersma.