Huurdersvereniging

Deze pagina delen

Uw mening is belangrijk. Daarom zitten wij regelmatig om tafel met onze bewoners.
Samen met hen zetten wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken.

Huurdersvereniging Heusden

Huurdersvereniging Heusden is de enige huurdersvereniging in onze regio. Zij is een belangrijke gesprekspartner op het gebied van wonen en woonomgeving. Wij praten met de huurdersvereniging over huurverhoging, onderhoud aan woningen en de verbetering van buurten en wijken. Onze afspraken hebben we vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Lidmaatschap is gratis

Bent u huurder van Woonveste en woont u in de gemeente Heusden? Dan kunt u gratis lid worden van de huurdersvereniging. Huurdersvereniging Heusden vertegenwoordigt de belangen van alle huurders bij Woonveste in de gemeente Heusden.

Wilt u lid worden? Stuur een mail naar info@huurdersverenigingheusden.nl of schrijf een brief naar Huurdersvereniging Heusden, Barentztstraat 36, 5151 MC Drunen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.huurdersverenigingheusden.nl.

Het bestuur van de Huurdersvereniging Heusden. Van links naar rechts: Luc Alosery, Geert Kilwinger, Rob Boersma, Sjaan van Amelsfort, Frans Kivits, Wim Jansen en Doreen van Esch.