Bewonerscommissies

Deze pagina delen

Uw mening telt voor Woonveste. Daarom zitten wij regelmatig om tafel met onze bewoners. Samen met hen zetten wij ons in voor goed wonen in fijne buurten en wijken.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners van een buurt of een wijk bij renovatie- of onderhoudsprojecten en bij verbeteringen van de woonomgeving. De commissie is een belangrijke gesprekspartner gedurende het hele project. Sommige commissies blijven ook na het project bestaan. Dat zien wij graag!

Waar praten we over?

Een bewonerscommissie praat en denkt actief met ons mee. Zij is de schakel tussen de bewoners en Woonveste. We praten over onderhoud, veiligheid en de woonomgeving. Het blijft niet alleen bij praten, we kijken ook wat we samen kunnen doen om wijken en buurten te verbeteren.

Meer informatie

In de folder Wat doet een bewonerscommissie leest u meer informatie. En in het overzicht bewonerscommissies ziet u welke commissies actief zijn in onze regio