Leefbaarheid

Deze pagina delen

Prettig wonen gaat verder dan alleen de woning waarin u woont. Ook de buurt en de wijk zijn belangrijk. Daarom zetten wij ons in voor schone en veilige buurten met goede voorzieningen. Dat doen we door met BuurtBijdrage gericht bij te dragen in de vorm van (financiële) middelen of mankracht. Met het Buurtcultuurfonds Woonveste zetten we kunst en cultuur in om bewoners bij elkaar te brengen en zo de kwaliteit van het samenleven te verbeteren. Ook ondersteunen wij verschillende leefbaarheidsprojecten en dragen initiatieven op sociaal-cultureel gebied, zoals Stichting De Biezen, een warm hart toe.

Samen werken aan prettig wonen

De komende jaren investeren wij volop in prettig wonen. Dat doen we samen met bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties. Onze doelen en afspraken leggen we vast in een wijkvisie. Door een goede aanpak kunnen we wijken en buurten verbeteren en eventuele problemen voorkomen. Toch kan het zijn dat u overlast ervaart of problemen heeft met uw buren. In de Folder Overlast leest u wat u kunt doen. Voor buurtbemiddeling kunt u terecht bij ContourdeTwern. Woont u in Helvoirt? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen via Welzijn Vught

Dicht bij onze klanten

Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze klanten te staan. Daarom ziet u ons regelmatig in de wijken en buurten. Wij horen graag uw vragen en opmerkingen. Uw betrokkenheid vinden we belangrijk, want u weet als geen ander wat er speelt in uw buurt. We zoeken ook naar verschillende manieren om in contact te komen met u. Bijvoorbeeld met onze buurtwagen ‘BijBuurten’. Een ontmoetingsplek voor en dichtbij de bewoners om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan.

Maatschappelijk vastgoed

Een brede school, buurthuis, kinderopvang en wijkgebouw dragen allemaal bij aan een goede buurt. Woonveste verhuurt een aantal van deze gebouwen, die een maatschappelijke functie hebben voor de bewoners van wijken en buurten.

Meer informatie

Wilt u weten wat wij doen op het gebied van prettig wonen in de gemeenten waar wij werken? Kijk dan op actuele leefbaarheidsprojecten voor meer informatie.