Overlijden

Deze pagina delen

Wanneer er iemand in uw omgeving overlijdt, dan is dat een ingrijpende gebeurtenis.
U moet dan vaak veel regelen zoals het opzeggen of voortzetten van de huur. Uiteraard kunt u op onze hulp rekenen. Wij hebben de verschillende situaties voor u op een rij gezet. 

U bent medehuurder

Bent u medehuurder, dan kunt u in de woning blijven wonen. Wilt u ons een kopie van de overlijdensakte sturen? Wij passen de huurovereenkomst dan voor u aan. U bent medehuurder wanneer u:

  • getrouwd of geregistreerd partner bent;
  • de huurovereenkomst heeft getekend;
  • van Woonveste het medehuurderschap heeft gekregen. 

Geen medehuurder, wel samenwonend

Woonde u samen met de overleden huurder, maar was u geen medehuurder? U kunt dan nog zes maanden in de woning blijven wonen. De erfgenamen blijven verantwoordelijk voor de woning.
Zij hebben een opzegtermijn van twee maanden en zijn aansprakelijk voor de oplevering van de woning. De opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand nadat de huurder is overleden.

Geen medehuurder, wel recht op de woning

Vindt u dat u recht heeft op de woning waar u samen met de overleden huurder woonde? U kunt dan een verzoek bij ons indienen. Het is belangrijk dat u aantoont dat u samen een huishouding voerde. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U voerde minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding.
  • U deelde de kosten.
  • U had de intentie om bij elkaar te blijven. 

Als wij uw verzoek afwijzen, dan kunt u dit nog indienen bij de kantonrechter. 

Geen medehuurder, wel inwonend

Woonde u bij de overleden huurder in? Dan kunt u niet in de woning blijven. Wij vragen u om de woning te verlaten. Onder inwonen verstaan wij dat u samen met de huurder in één woning woonde, maar niet samen een huishouding voerde of een relatie had.