Medehuurderschap

Deze pagina delen

Medehuurder

U bent medehuurder als u samen met de huurder de huurovereenkomst heeft getekend. Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder.

Samenwonend

Woont u samen? Dan bent u niet vanzelfsprekend medehuurder. U kunt wel medehuurder worden wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont minimaal twee jaar samen.
 • U staat minimaal twee jaar ingeschreven bij de gemeente op het adres waar u samenwoont.
 • U deelt de kosten van de huur en huishouding.
 • U wilt ook in de toekomst samen blijven wonen en voor elkaar zorgen.
 • U heeft niet de wens om (op korte termijn) hoofdhuurder te worden.
 • U heeft voldoende inkomen om de huur te betalen.

Aanvragen medehuur

Wilt u een aanvraag doen voor medehuurderschap? Bel naar onze afdeling Klantenservice (0416 - 37 87 80). Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen. 

Wat heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

 • Een adresuittreksel van de gemeente, met daarop de datum van bijschrijving van de voorgestelde medehuurder.

 • Aantoonbaar bewijs dat u al minimaal 2 jaar een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voert. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld overzichten van een gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of betaalde kosten.

 • Inkomensgegevens van de voorgestelde medehuurder.

 • Vergeet niet beiden uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee te brengen.

Kinderen

Uw kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden omdat zij op een zeker moment
het ouderlijk huis verlaten. In sommige gevallen kan wel toestemming aangevraagd worden. 
Er geldt wel een aantal voorwaarden:

 • U voert samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dat kunt u aantonen met bijvoorbeeld: gezamenlijke bankrekening, verzekeringen of betaalde kosten.
 • Uw kind heeft zijn of haar hele leven bij u gewoond en heeft niet de intentie om te verhuizen. U toont dat aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt hoelang uw kind bij u woont.
 • Uw zoon of dochter is 35 jaar of ouder.

Gevolgen huurtoeslag

Medehuur kan invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag. Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt in de nieuwe situatie, maak dan een proefberekening op toeslagen.nl.