Inwoning

Deze pagina delen

Komt er tijdelijk iemand bij u wonen? Geef dat dan aan ons door. U heeft namelijk toestemming van ons nodig. 

Wat is inwoning?
Wilt u tijdelijk iemand bij u in de woning laten wonen, dan noemen wij dat inwoning. Voor inwoning heeft u onze toestemming nodig. Inwoning is altijd voor een bepaalde tijd.

Hoe vraag ik inwoning aan?
Wilt u een aanvraag doen voor inwoning? Bel naar onze Klantenservice (0416 - 37 87 80). Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen. 

Wat heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

  • De aanvrager (hoofdhuurder) brengt een adresuittreksel van de gemeente mee, waarop vermeld staat wie er nu op uw adres staan ingeschreven, met daarbij de data van inschrijving.

  • De toekomstige inwoner brengt een verhuurdersverklaring mee van de huidige verhuurder (indien van toepassing).

  • Vergeet niet beiden uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee te brengen.

Geen aanspraak op woning
De inwonende persoon kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst en de woning. Als u de huurovereenkomst opzegt, moet ook de inwonende persoon de woning verlaten.

Onderverhuur niet toegestaan
U mag uw woning of een deel van uw woning niet onderverhuren. Doet u dat wel, dan spreken wij over illegale of onrechtmatige bewoning. Als wij zien dat huurders hun woning onderverhuren, nemen wij maatregelen. Soms kan dat leiden tot ontruiming van de woning.