Deelopzegging

Deze pagina delen

Huurt u samen met uw partner een woning en gaat een van beiden verhuizen? Geef dat dan aan ons door. Zo voorkomt u onduidelijkheden over wie de huur betaalt.

Wie zegt op?

De vertrekkende huurder zegt de huur op. De persoon die in de woning blijft wonen, zet de huurovereenkomst voort. Meer informatie leest u in de folder Deelopzegging huur.

Hoe vraag ik een deelopzegging aan?

Bel naar onze afdeling Klantenservice (0416 - 37 87 80). Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen. 

Wat heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

  • Een uittreksel van het bevolkingsregister met daarop de datum dat de vertrokken huurder is uitgeschreven op het adres.

  • Vergeet niet beiden uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of Europese identiteitskaart) mee te brengen.

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

U kunt pas opzeggen nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over de toewijzing van de woning. Tot die tijd blijft u allebei huurder en verantwoordelijk voor de woning. U stuurt Woonveste een kopie van de uitspraak. Vervolgens zetten wij de huurovereenkomst over op de naam van de persoon die de woning krijgt toegewezen.

Afstand doen

Het kan zijn dat u of uw partner voor de uitspraak van de rechter al afstand wil doen van de huurovereenkomst. Ook dan kunt u een aanvraag doen voor deelopzegging. Bel naar onze afdeling Klantenservice (0416 - 37 87 80). Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

Opzeggen bij samenwonen

Woont u samen en verlaat een van u de woning, dan vraagt u ook een deelopzegging aan. Bel naar onze afdeling Klantenservice (0416 - 37 87 80). Onze medewerkers maken met u een afspraak om in ons kantoor het aanvraagformulier in te vullen.

Wie is aansprakelijk?

De vertrekkende huurder is aansprakelijk voor alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst tot de dag dat aan alle voorwaarden is voldaan en de deelopzegging is verwerkt.

Woninginspectie op verzoek

U kunt ons vragen om een woninginspectie. De eventuele kosten van reparaties of woningveranderingen kunt u met uw partner verrekenen.