Jaarlijkse huurverhoging

Deze pagina delen

Huurverhoging in 2020 per 1 oktober in plaats van per 1 juli

Voor veel mensen zijn het onzekere maanden geweest, mogelijk met als gevolg (tijdelijk) minder of geen inkomsten vanwege de coronacrisis. Daarom is de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli uitgesteld tot 1 oktober. Normaal geldt de huurverhoging voor één jaar, nu slechts voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

Huurverhoging per 1 oktober

Het geld van de huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in het onderhoud en energiemaatregelen aan onze woningen, het bouwen van nieuwe woningen en betalingen aan de overheid (verhuurdersheffing).

We houden de huurverhoging van alle huurwoningen zo laag mogelijk. Een zo laag mogelijke huurverhoging betekent een huurverhoging met maximaal de inflatie van 2,6%. We passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Het exacte percentage van de huurverhoging staat in de brief die alle huurders half juli hebben gekregen. Dit percentage is afhankelijk van de streefhuur van de woning. De streefhuur is de huurprijs die wordt toegekend op basis van eigenschappen als woningtype, kwaliteit, grootte en ligging.

Huurbevriezing of huurverlaging bij hoge huur en laag inkomen

Betaalt u een hoge huur in verhouding tot uw inkomen? Misschien kunt u huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Deze maatregel staat in het 'Sociaal Huurakkoord' dat de Woonbond samen met woningcorporaties heeft opgesteld.

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen? Bekijk dan deze schema’s:

Let op: deze afspraak in het Sociaal Huurakkoord geldt alleen voor sociale huurwoningen. Huurt u een geliberaliseerde huurwoning (ofwel ‘commerciële’ huurwoning) van Woonveste, dan geldt bovenstaande maatregel niet.
Woont u in een geliberaliseerde huurwoning, heeft u een laag inkomen en heeft u moeite om de huur te betalen? Neem contact op met een van onze medewerkers huurincasso om uw situatie te bespreken.

Hoe vraag ik huurbevriezing of huurverlaging aan?

Voldoet u aan de voorwaarden voor huurbevriezing of huurverlaging, dan kunt u een aanvraag indienen. U voegt bij uw aanvraag een aantal documenten toe:

1.         Een uittreksel van de gemeente waarop alle namen en geboortedata staan van de mensen die op uw adres staan ingeschreven. Dit document vraagt u op bij de gemeente.

2.         Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van 2018 en/of 2019 van alle mensen van 18 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven. U kunt de inkomensverklaringen zelf downloaden door met uw DigiD in te loggen op 'Mijn Belastingdienst'. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen door te bellen naar de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543. Wordt uw inkomen lager omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan hebben wij daar een bewijs van nodig, bijvoorbeeld een verklaring van de ingangsdatum en de hoogte van uw pensioen/ AOW.

Vul het aanvraagformulier in en stuur uw aanvraag met de bijbehorende documenten per e-mail naar huuraanpassing@woonveste.nl of per post naar Woonveste, Postbus 127, 5150 AC Drunen. Vermeld als onderwerp ‘aanvraag huurverlaging/ huurbevriezing’.

De aanvragen die voor eind juni bij ons zijn ingediend, zijn afgehandeld. Voldoet u aan de voorwaarden voor huurbevriezing of huurverlaging en heeft u nog geen aanvraag ingediend? Dan kunt u dat alsnog doen. Verzoeken tot huurbevriezing kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2020. Verzoeken tot huurverlaging kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging 2020?

Dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift bij ons indienen vóór 1 oktober 2020 via een modelbrief, die door de Huurcommissie is opgesteld.

Wij nemen uw bezwaarschrift dan in behandeling. Bent u het niet eens met ons besluit, dan leggen wij het bezwaarschrift in overleg met u voor aan de Huurcommissie ter beoordeling. Op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure en mogelijke bezwaarredenen.