Jaarlijkse huurverhoging

Deze pagina delen

Huurverhoging in 2020 per 1 oktober in plaats van per 1 juli

 

Ieder jaar verhoogt Woonveste op 1 juli de huur van uw woning. Dit jaar gaat de huurverhoging pas op 1 oktober 2020 in. Normaal geldt de huurverhoging voor één jaar, nu slechts voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.

 

Door de coronacrisis leven we in een bijzondere tijd. Het is onduidelijk hoe lang deze situatie duurt, en wat de gevolgen zijn. De impact is in ieder geval groot. We realiseren ons dat de coronacrisis voor u als bewoner onzekerheid met zich meebrengt, mogelijk ook op financieel vlak. Door de huurverhoging uit te stellen, komen wij onze huurders financieel tegemoet. Huurders van Woonveste hebben eind april een brief ontvangen over de huurverhoging in 2020.

 

Huurbevriezing of huurverlaging bij hoge huur en laag inkomen

Huurt u een sociale huurwoning van Woonveste? Betaalt u een hoge huur in verhouding tot uw inkomen? Misschien kunt u huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Deze maatregel staat in het 'Sociaal Huurakkoord' dat de Woonbond samen met woningcorporaties heeft opgesteld.

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen? Bekijk dan deze schema’s:

of vul de check in op de website van de Woonbond. Op de website van de Woonbond vindt u ook voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen.

 

Hoe vraag ik huurbevriezing of huurverlaging aan?

Voldoet u aan de voorwaarden voor huurbevriezing of huurverlaging, dan kunt u een aanvraag indienen. U voegt bij uw aanvraag een aantal documenten toe:

1. Een uittreksel van de gemeente waarop alle namen en geboortedata staan van de mensen die op uw adres staan ingeschreven. Dit document vraagt u op bij de gemeente.

2. Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van 2018 en/of 2019 van alle mensen van 18 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven. U kunt de inkomensverklaringen zelf downloaden door met uw DigiD in te loggen op 'Mijn Belastingdienst'. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen door te bellen naar de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543. Wordt uw inkomen lager omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan hebben wij daar een bewijs van nodig, bijvoorbeeld een verklaring van de ingangsdatum en de hoogte van uw pensioen/ AOW.

Vul het aanvraagformulier in en stuur uw aanvraag met de bijbehorende documenten per e-mail naar huuraanpassing@woonveste.nl of per post naar Woonveste, Postbus 127, 5150 AC Drunen. Vermeld als onderwerp ‘aanvraag huurverlaging/ huurbevriezing’.

U krijgt een bericht van ons als wij uw aanvraag hebben behandeld.

 

Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging 2020?

Dan kunt u gebruik maken van een modelbrief, die door de Huurcommissie is opgesteld.