Huurprijs

Deze pagina delen

Ieder jaar verhoogt Woonveste op 1 juli de huur van uw woning. Dat gebeurt met een vastgesteld maximaal percentage. Onze regering bepaalt het percentage. Woonveste overlegt ieder jaar in maart met de huurdersvereniging over de huurverhoging.

Waarom huurverhoging?

Met de opbrengsten uit de huurverhoging betalen wij de onderhoudswerkzaamheden aan de woningen. Ook gebruiken wij de huurverhoging om onze financiële verplichtingen te kunnen betalen.

Huursombenadering... wat is dat precies?

Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle huizen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we: de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner. Meer weten? Bekijk het filmpje.

Bezwaar maken

U kunt voor 2018 geen bezwaar meer maken; de uiterste datum van indienen van een bezwaarschrift was 30 juni 2018. 

Meer informatie

Meer informatie over huurverhoging en hoe deze berekend wordt, leest u op de website van
de Rijksoverheid. Ook in de folder Huurbetaling leest u meer over huurverhoging en uw huur.