Huurcommissie

Deze pagina delen

Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging? Dan kunt u dit eerst schriftelijk doen bij Woonveste. Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor
geschillen tussen huurder en verhuurder.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als:

 • Het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximaal toegestane percentage.
 • De huurverhoging hoger is dan het maximaal toegestane bedrag.
 • De huurprijs door de huurverhoging uitkomt boven de maximale huurprijs.
 • De huurverhoging niet op de juiste manier is aangekondigd of fouten bevat.
 • De huurprijs door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn.
 • Er sprake is van een all-in prijs.

 

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar in te dienen bij de Huurcommissie?

 De Huurcommissie neemt alleen bezwaren in behandeling vanaf de minimale door de overheid bepaalde inkomensafhankelijke huurverhoging. Blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging hier onder, dan neemt de Huurcommissie uw bezwaar niet in behandeling.

 

Ook voor andere zaken

 U kunt de Huurcommissie ook inschakelen bij:

 • Geschillen over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten.
 • Geschillen over de hoogte van het voorschot van de servicekosten.
 • Toetsing van de hoogte van uw huurprijs.
 • Toetsing van de onderhoudstoestand van de woning (als uw huurcontract niet ouder is dan zes maanden).
 • Ernstige onderhoudsgebreken door nalatigheid van Woonveste.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website van de Huurcommissie. U kunt ook contact opnemen met
de Huurcommissie op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur, telefoonnummer (0800) 488 72 43.