Eenmalige huurverlaging 2021

Deze pagina delen

Goed nieuws voor huurders met een hoge huurprijs én een laag inkomen. Dit jaar ontvangt een deel van onze huurders met een sociale huurwoning een eenmalige huurverlaging. Was uw huur in 2019 al te hoog voor uw inkomen? Dan doen wij u in maart een voorstel tot huurverlaging. Hiervoor hoeft u zelf niks te doen. Heeft u vanaf 2020 een te hoge huur voor uw inkomen? Dan vraagt u zelf een huurverlaging aan. Lees hier alles over de eenmalige huurverlaging en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

We houden zo veel mogelijk rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat iemand een huur betaalt die te hoog is voor zijn of haar inkomen. Bijvoorbeeld door een inkomensdaling, huurverhoging of verandering in de huishoudsamenstelling.

Om ervoor te zorgen dat ook deze huurders hun huur kunnen betalen, voert Woonveste een eenmalige huurverlaging voor hen door.

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging?

Had u in 2019 al een te hoge huur voor uw inkomen, dan verloopt het proces automatisch via de belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor wordt gekeken naar het vastgestelde inkomen 2019 en het aantal ingeschreven personen. Na deze controle krijgt Woonveste van de Belastingdienst per woning een kenmerk. Door dit kenmerk weten wij of uw huur verlaagd moet worden. U ontvangt voor 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze verlaging gaat 1 mei in.

Heeft u vanaf 2020 een te hoge huur voor uw inkomen? Dan vraagt u zelf een huurverlaging aan bij ons. Lees op deze pagina wanneer u voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komt en hoe u hem aanvraagt.

Voor wie geldt de eenmalige huurverlaging?

  • Is uw kale huur lager dan € 633,25 dan past uw huur bij uw inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
  • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging.
  • Huurders die wonen in een sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 komen mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging.

Heb ik recht op een eenmalige huurverlaging?

Dat hangt af van uw huishoudinkomen, grootte van uw huishouden en huurprijs. En u moet in een sociale huurwoning wonen. Bij de eenmalige huurverlaging telt het inkomen van thuiswonende kinderen vanaf 27 jaar mee. Wilt uw weten of u recht hebt op de eenmalig huurverlaging? Bekijk het hier in een overzichtelijk schema.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Heeft u een brief van ons ontvangen dat u een huurverlaging krijgt dan gaat deze in vanaf 1 mei 2021. Doet u zelf een verzoek tot huurverlaging en deze wordt toegekend, dan hoort u per brief wanneer de verlaging ingaat. De huurverlaging gaat dus niet met terugwerkende kracht in. 

Mijn inkomen is gedaald, kan ik zelf huurverlaging aanvragen?

Geen voorstel ontvangen, maar al wel een te hoge huur in 2019?

Komt u in aanmerking voor een huurverlaging, maar heeft u op 1 april nog geen voorstel ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoon (0416) 37 87 80 of mail info@woonveste.nl. Wij kijken graag met u mee.

Heeft u vanaf 2020 een te hoge huur voor uw inkomen?   

Dan doet u zelf een aanvraag tot een huurverlaging. De inkomensdaling duurt tenminste 6 maanden op het moment dat u een verzoek indient voor een huurverlaging. Of u heeft afgelopen periode de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Hoe kan ik zelf de huurverlaging aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de volgende documenten toe:

Inkomensgegevens

Inkomensgegevens van uw huishoudinkomen. Dat is het bruto inkomen van alle mensen van 27 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven. Deze inkomensgegevens zijn tenminste zes maanden vóór uw verzoek niet meer passend voor uw huur.

Dit bewijs bestaat uit recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder (ZZP’ers) van alle mensen van 27 jaar of ouder die op uw adres staan ingeschreven.

Huishoudsamenstelling

Een door uzelf ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden: het aantal personen en hun leeftijden. Deze kunt u invullen en ondertekenen via het aanvraagformulier op onze website. Aanvullend kunnen we u vragen om een uittreksel van het bevolkingsregister van de gemeente (BRP-uittreksel).

Opsturen

Het aanvraagformulier en bijbehorende documenten stuurt u per mail naar huuraanpassing@woonveste.nl of per post naar Woonveste, Postbus 127, 5150 AC Drunen. Vermeld als onderwerp ‘Eenmalige huurverlaging 2021’.

Tot wanneer kan ik een aanvraag doen voor een eenmalige huurverlaging?

Donderdag 30 december 2021 is de laatste dag dat u een verzoek kunt doen tot een eenmalige huurverlaging.

Krijg ik een huurverhoging als ik in aanmerking voor de huurverlaging?

Alle huurders van een sociale huurwoning krijgen in 2021 geen huurverhoging. Vanaf 2022 krijgt u wel weer een jaarlijkse huurverhoging.

Krijg ik minder huurtoeslag na een eenmalige huurverlaging?

Met een lagere huur of een lager inkomen kan het zijn dat uw huurtoeslag aangepast moet worden. Maak een proefberekening via de website van de belastingdienst.

Geef uw nieuwe huur en uw gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen en voorkom zo dat u teveel betaalde toeslag moet terugbetalen. Woonveste geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst, maar controleer dit voor de zekerheid. Dit kan eveneens digitaal via de website van de belastingdienst.

Mijn huurprijs wordt ten onrechte niet verlaagd of te weinig verlaagd. Wat nu?

Was uw huur in 2019 al te hoog voor uw inkomen?

Ontvangt u in maart een voorstel, maar bent u het niet eens met dit voorstel? Dien uiterlijk 11 juni 2021 een bezwaar in bij de Huurcommissie.  

Doet Woonveste in maart geen voorstel tot huurverlaging en u denkt hier wel recht op te hebben? Neem zo snel mogelijk contact met ons op, dan kijken wij met u mee. Of dien uiterlijk 12 mei 2021 een bezwaar in bij de Huurcommissie.

Heeft u in of na 2020 een te hoge huur voor uw inkomen?   

Heeft u zelf een huurverlaging aangevraagd en de huurverlaging wordt niet toegekend? Dien binnen 6 weken na onze reactie een bezwaar in bij de Huurcommissie.

Wordt de huurverlaging wel toegekend, maar bent u het niet eens met het voorstel? Dien dan binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum een bezwaar in bij de Huurcommissie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat onder meer een duidelijk overzicht van de eenmalige huurverlaging 2021.