Automatisch betalen

Deze pagina delen

Huurt u een woning van Woonveste, dan betaalt u iedere maand huur. U kunt uw huur op verschillende wijzen betalen. De eenvoudigste manier is met een automatische incasso. Hieronder leest u de voordelen.

Betalen met automatische incasso

U kunt uw huur met een automatische incasso betalen. Bij een automatische incasso machtigt u Woonveste om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Met het formulier machtiging huurbetaling, machtigt u Woonveste. U betaalt uw huur maandelijks, voor de eerste werkdag van de maand. Zoals afgesproken in de huurovereenkomst moet de huur bij vooruitbetaling worden voldaan. Wij schrijven de huur altijd de eerste werkdag van de maand af.

Met een automatische incasso heeft u geen omkijken meer naar het op tijd betalen van de huur. Nog een voordeel is dat als de huur hoger wordt, wij het bedrag aanpassen. U bent er dus altijd zeker van dat u de huur volledig betaalt.

Betalen met periodieke overschrijving

U kunt ook betalen met een periodieke overschrijving. Hoe dat werkt leest u hieronder:

  • Bij een periodieke overschrijving geeft u uw bank opdracht om maandelijks, voor de eerste dag, het huurbedrag aan ons over te maken.
  • Als de huur hoger wordt, moet u dat zelf aanpassen. Vergeet u dat, dan krijgt u een betalingsherinnering voor het ontbrekende bedrag.
  • Een periodieke overschrijving regelt u bij uw bank.
  • U kunt de periodieke overschrijving op elk tijdstip stopzetten bij uw bank. 

Ander rekeningnummer? Geef dat dan door met het formulier wijzigen rekeningnummer.