Aanvraagformulier woningaanpassingen

Met dit formulier kunt u veranderingen die u zelf wilt aanbrengen in uw woning aanvragen. Woonveste beoordeelt de aanvraag en geeft wel of geen toestemming.
Aanvrager
Naam
Voorletter(s)
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mailadres
Omschrijving zelf aan te brengen woningverandering
Welke woningverandering wilt u uitvoeren?
Waar in/om de woning komt de verandering?
Welke materialen gaat u gebruiken?
Wie gaat de klus uitvoeren?
Benodigde bijlage
Indien voor de woningverandering een meldings- of vergunningsplicht van de gemeente geldt, dan dient een kopie van de bouwtekening en de vergunning toegevoegd te worden.
Bijlage 1
Bijlage 2
Verstuur